Agenda Stedelijke Commissie maandag 27 januari 2020

20 januari 2020

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 27 januari 2020.


De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Op de agenda staat onder andere:
•    Brief Huis van Sturing Transformatie Sociaal Domein, eerste rapportage

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie komt in het randprogramma aan de orde: 
•    BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar)

Bekijk hier de achterliggende stukken. Deze zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of achteraf terugkijken.

Spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: dhr. A. van Loon, tel. 14053 of email: a.vanloon@enschede.nl