Brief onderhandeldelegaties aan gemeenteraad - 2 juni 2018

14 juni 2018

Ter informatie de brief die namens Niels van den Berg en de onderhandelende partijen Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, PVDA en ChristenUnie op 2 juni 2018 is verzonden aan de gemeenteraad van Enschede.

Maandag 28 mei 2018 heb ik in de duidingsbijeenkomst toegelicht dat de coalitieonderhandelingen in de gemeente Enschede tussen Burgerbelangen, Enschede, D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie voortijdig zijn afgebroken. Eerder is daarover ook een persbericht verschenen.

Vandaag hebben Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, PVDA en ChristenUnie de intentie uitgesproken om samen aan de slag te gaan voor een vruchtbare coalitie voor Enschede. Daarmee nemen ze het advies over van de formateurs uit hun brief van 28 mei jl. Tegelijk hebben de partijen de formateurs Jon Hermans Vloedbeld en Miriam Luizink gevraagd hen te ondersteunen om te komen tot een coalitieakkoord. Zij hebben aangegeven daartoe bereid te zijn.

Alle partijen hebben uitgesproken om zo snel als mogelijk tot een akkoord te willen komen. Daarbij wordt naast de wens van snelheid ook voortdurend aandacht besteed aan behoud van de chemie. Komende week zal intensief worden gewerkt aan onder meer een gezamenlijke visie op de stad en de thema’s sociaal domein, duurzaamheid en financiën. Op die manier willen de partijen binnen afzienbare tijd tot een akkoord komen dat dient als basis om te doen wat nodig is voor Enschede.

Met vriendelijke groet,

Namens de onderhandelende partijen Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie,

Niels van den Berg