Commissievergaderingen in week 43

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
09 oktober 2020

In week 43 vergaderen de Stedelijke commissie en de Stadsdeelcommissie Noord

Stedelijke commissie

Maandag 19 oktober
Aanvang: 19.00 uur
Onderwerpen:  Raadsvoorstel rondkomen met je inkomen en  Invoering handhavingsinstrument bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte. Bekijk de volledige agenda.

Digitaal randprogramma
Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie komt in het zogenaamde digitale randprogramma de volgende onderwerpen aan de orde:  Thuiszittende kinderen

Kijk voor de actuele tijdstippen van de randprogramma’s op enschede.nl/bestuur. U kunt deze randprogramma’s alleen achteraf  bekijken op enschede.nl/bestuur.

Stadsdeelcommissie Noord

Dinsdag 20 oktober
Aanvang: 19.30 uur.
Onderwerpen: Aardgasvrij Twekkelerveld en het raadsvoorstel: Subsidieverordening ‘Duurzaamheidsscans panden Business & Sciencepark, Kennispark Twente te Enschede’. Bekijk de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij (digitale) commissievergaderingen

In verband met de geldende RIVM maatregelen is het niet mogelijk diverse commissievergaderingen fysiek bij te wonen in het stadhuis. U kunt de vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de (digitale) voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:
Stedelijke commissie: dhr. Arjan van Loon, a.vanloon@enschede.nl, tel 14-053
Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. Dogan Kosar, d.kosar@enschede.nl , tel 14-053.

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053