Enschede praat graag mee over veiligheid, leefbaarheid en leefomgeving

02 augustus 2018

Van donderdag 28 juni tot en met zaterdag 30 juni is de gemeenteraad de straat op geweest om te luisteren en te praten met inwoners. Het resultaat was drie dagen vol diepgaande, verassende, boeiende en vooral leuke gesprekken met allerlei Enschedeërs.

Naast een groot aantal goede gesprekken, werden er enquêtes uitgedeeld, waarop kon worden aangegeven welke onderwerpen er de komende periode het beste samen met inwoners opgepakt kunnen worden. In totaal werden er 896 enquêtes ingevuld, dit gebeurde zowel op papier als digitaal. Daarnaast hebben ongeveer 1.200 Enschedeërs deelgenomen aan het Enschede Panel.

Resultaten

Uit de enquêtes en gesprekken blijkt dat veel Enschedeërs graag willen meepraten over veiligheid, leefbaarheid en leefomgeving. Ongeveer één op de tien respondenten vulde een thema in dat nog niet op de lijst stond.  Overlast van scooters en fietsers in de binnenstad werd bij deze vrije keuze het meest genoemd.  

Nog beter in gesprek

Vanwege technische problemen is de digitale enquête beperkt ingevuld op de website. Toch zijn er 896 reacties binnengekomen, waarvan 212 via de website. De raadsleden geven aan de uitkomsten interessant te vinden. “De enquête geeft een beeld over wat er leeft in Enschede en hoe inwoners graag betrokken willen worden. Het levert nuttige input om nog beter het gesprek aan te gaan.“

Het vervolg

Op zaterdag 8 september wordt er een vervolg gegeven aan de straatgesprekken. Het stadhuis is deze dag geopend in het kader van de monumentendag. De raadsleden willen dit moment graag benutten om in gesprek te blijven met de Enschedeërs. Raadsleden zullen daarom de hele dag op het stadhuis aanwezig zijn. Er zal specifiek worden ingegaan op thema’s als schone stad, veiligheid en leefbaarheid. De raadsleden zijn benieuwd wat binnen deze thema’s aandacht verdient en waar we als Enschede met zijn allen de schouders onder kunnen zetten.

Het hele rapport lees je op enschede.nl/samen.