Gemeenteraad draagt Roelof Bleker voor als burgemeester van Enschede

Foto van Roelof Bleker
06 december 2021

Verwachte installatie in februari 2022

De gemeenteraad van Enschede beveelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om ir. Roelof W. Bleker (54 jaar) voor te dragen te benoemen tot burgemeester van de gemeente Enschede. Dat is de uitkomst van de besloten raadsvergadering van 6 december 2021.

De loopbaan van Roelof Bleker kenmerkt zich door veelzijdigheid. Zijn kennis en ervaring deed hij op in diverse sectoren en regio’s. Bleker is momenteel voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). De HKU is met 4000 studenten de grootste kunstacademie van Europa. Tussen 2010 en 2018 was Roelof Bleker dijkgraaf van het waterschap Rivierenland, een groot waterschap met 1 miljoen inwoners. Tussen 2001 en 2010 was hij wethouder van de gemeente Enschede, met de portefeuille stedelijke ontwikkeling en cultuur. Onder zijn leiding kwam onder meer de wederopbouw van Roombeek tot stand. Ook was hij actief als commissievoorzitter en bestuurslid bij de VNG. Bleker was van 1994-2001 lid van de gemeenteraad van Enschede. Roelof Bleker is afgestudeerd als technisch bedrijfskundige aan de UT.

Passend bij de profielschets

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Marc Teutelink, geeft  aan dat de vertrouwenscommissie Roelof Bleker heeft ervaren als een kandidaat die prima past in het profiel dat de gemeenteraad op 8 juli jl. heeft vastgelegd. Bleker is een bevlogen bestuurder, met een duidelijke motivatie voor Enschede en de regio Twente. Hij kent Enschede en voor hem is dit, ook privé, een goed moment om terug te keren naar zijn stad. Met zijn ervaring, inhoud en ambitie zal Bleker de komende jaren als burgemeester van Enschede samen met de inwoners en alle bestuurlijke partners in stad en wijde regio verder uitvoering geven aan de stevige opgaven die hier liggen. 

Verwachte installatie in februari 2022

Met deze aanbeveling is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad zal de minister een voordracht doen aan de ministerraad. Na instemming van de ministerraad (verplicht bij gemeenten van meer dan 50.000 inwoners) draagt de minister de kandidaat voor aan de Koning die het benoemingsbesluit zal tekenen. Bleker wordt naar verwachting in februari 2022 geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Enschede tijdens een buitengewone raadsvergadering. Andries Heidema (Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel) zal in deze raadsvergadering de eed/gelofte afnemen.