Gemeenteraad en raadscommissies

13 december 2019

In verband met het kerstreces zijn er de volgende weken geen vergaderingen van raad en raadscommissies.

De eerstvolgende bijeenkomst is de stedelijke commissie van maandag 13 januari 2020. Meer hierover leest u in de Huis aan huis van woensdag 8 januari.

De gemeenteraad wenst u fijne feestdagen een voorspoedig 2020!

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053