Gemeenteraad en raadscommissies

07 januari 2022

Onderstaand vindt u de informatie over de vergaderingen van de raad in de week van 12 januari.

Maandag 17 januari 2022 (online)            

Raadscommissie Omgevingsbeleid

Aanvang: 16.00 uur
Onderwerpen: nog niet bekend.

Bekijk de volledige agenda.

Stedelijke commissie

Aanvang: 18.00 uur
Onderwerpen: het raadsvoorstel “Vaststelling Transitievisie Warmte Enschede”, de brief van het college van B&W “Actieplan Samenlevingsgericht werken 2022-2025” en de “Jaarverslagen Klachtencommissaris en Commissie Bezwaarschriften”.

Bekijk de volledige agenda.

Digitaal randprogramma (Online)

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie staan de randprogramma’s gepland.
Onderwerp: Eerste participatiebijeenkomst van de Duurzaamheidsroute A35.

U kunt deze randprogramma’s live (en achteraf) volgen via de livestream op de pagina Bestuur.

Dinsdag 18 januari 2022 (Online)

Stadsdeelcommissie Zuid

Aanvang: 19.30 uur
Onderwerpen: nog niet bekend.

Bekijk de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

I.v.m. de actuele RIVM maatregelen is het niet mogelijk diverse raads- en commissievergaderingen/randprogramma’s fysiek bij te wonen in het stadhuis. U kunt de vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: Als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053