Gemeenteraad en raadscommissies

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
14 januari 2022

Onderstaand vindt u de informatie over de vergaderingen van de raad in de week van 24 januari.

Maandag 24 januari 2021

Stedelijke commissie. Aanvang 18.00 uur. Onderwerpen: Vervolgbrief aan raad inzake reactie van het college op het rapport “Menselijke Maat”, de raadsvoorstellen “Verordening Maatschappelijke Participatie jongmeerderjarigen Enschede 2022”, “Notitie Samenwerken, Beleidskader verbonden partijen 2021 & Beleidskader gesubsidieerde instellingen” en de “Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022”.

Klik hier voor de volledige agenda.
 

Digitaal randprogramma (Online)

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie staan de randprogramma’s gepland. Onderwerpen: VN verdrag handicap – VN ambassadeurs/ervaringsdeskundigen, Cultuurregio Twente en Gebiedsagenda’s toekomstbestendige bedrijventerreinen.

U kunt deze randprogramma’s live (en achteraf) volgen via de livestream op enschede.nl/bestuur.
 

Dinsdag 25 januari 2021    

Stadsdeelcommissie Oost (online). Aanvang 19.30 uur. Onderwerpen: o.a. de raadsvoorstellen “Bijdrage aan herontwikkeling Diekman Oost” en “Vaststellen bestemmingsplan ‘Moskee Kuipersdijk 2020’.

Klik hier  voor de volledige agenda.

 

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Door de actuele maatregelen kunt u verschillende raads- en commissievergaderingen en randprogramma's niet fysiek bijwonen in het stadhuis. Wij vragen hiervoor uw begript. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

 

De commissiegriffier is:
Stedelijke commissie: dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl, tel 14 053
Stadsdeelcommissie Oost: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl; tel 14 053

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via #raad053