Gemeenteraad en raadscommissies

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
30 mei 2022

Dit staat er op de agenda van de gemeenteraad in de week van 6 juni.

Actualiteitenraad

Op dinsdag 7 juni 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad.

Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Klik hier voor de volledige en actuele agenda. 

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 7 juni 2022 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Op de agenda staat onder andere ter bespreking:

  • Agenda vrijetijdseconomie
  • Beleidskader Vastgoed
  • Gemeenterekening 2021
  • Rekenkameronderzoek Ondersteuning Huishouden

Klik hier voor de volledige en actuele agenda.

Bezoekers

Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune in het stadhuis. Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053