Gemeenteraad en raadscommissies

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
03 september 2021

Onderstaand vindt u de informatie over de vergaderingen van de raad in de week van 13 september.

Dinsdag 14 september 2021

Stadsdeelcommissie West

Aanvang: 19.30 uur.
Onderwerpen: Herstelbesluit bestemmingsplan Boeldershoek 2018 en de Ontwikkelvisie Cromhoff.

Klik hier voor de volledige agenda.

Donderdag 16 september 2021

Stedelijke commissie

Aanvang: 18.00 uur.
Onderwerpen: het Rekenkameronderzoek jeugdhulp, de subsidieverordening Kinderen in hun kracht, Enschede 2021 en de brief van het college inz. de Energievisie.

Klik hier voor de volledige agenda.

Digitaal randprogramma

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie staan de randprogramma’s gepland.
Onderwerpen: nog niet bekend.

Kijk voor de volledige en actuele agenda op de pagina 'Bestuur'.

U kunt deze randprogramma’s achteraf bekijken op de pagina 'Bestuur'.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

I.v.m. de geldende RIVM maatregelen is het nog niet mogelijk diverse raads- en commissievergaderingen/randprogramma’s fysiek bij te wonen in het stadhuis. U kunt de vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op de pagina 'Bestuur'. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:

Stadsdeelcommissie West: dhr. K. Grunder, k.grunder@enschede.nl, tel 14 053
Stedelijke commissie: dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl, tel 14 053

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053