Gemeenteraad en raadscommissies

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
17 juni 2022

Dit staat er op de agenda van de gemeenteraad in de week van 20 juni.

Gemeenteraad

Op donderdag 23 juni 2022 vergadert de gemeenteraad van 19.00 uur tot ca. 21.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • installatie wethouders
  • toelating en beëdiging raadsopvolgers
  • benoeming leden diverse raadscommissies

Klik hier voor de volledige en actuele agenda.

Actualiteitenraad

Op maandag 27 juni 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad.

Belangstellenden zijn van harte welkom om de raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Klik hier voor de volledige en actuele agenda.

Raadscommissies

Op maandag 27 juni 2022 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Sociaal. Aanvang 19.00 uur. Locatie: raadzaal.

Onderwerpen:

  • Signalen rondkomen met je inkomen
  • Informerend: Overdracht traject Menselijke Maat
  • Informerend: Cultuurparticipatie – cultuur voor iedereen

Klik hier voor de volledige en actuele agenda.

Kamer Fysiek. Aanvang 19.00. Locatie: kamer 51

Onderwerpen:

  • Raadsvoorstel “Aanmelding innovatieve duurzame experimenten
  • Raadsvoorstel “Gids Buitenkans 2022
  • Raadsvoorstel: “Opkoopbescherming”

Klik hier  voor de volledige en actuele agenda.

Dinsdag 28 juni 2022.

Stadsdeelcommissie Zuid. Aanvang 19.30 uur. Locatie: de Zuidsprong (Alles-in-één school), Het Lang 78.

Onderwerpen:   

  • Hobbykamerwoningen Zuid 

Klik hier voor de volledige en actuele agenda.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:

Stedelijke commissie, kamer Sociaal: dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl; te. 14 053

Stedelijke commissie, kamer Fysiek: dhr. K. Grunder, k.grunder@enschede.nl; of dhr. D.J. Eshuis, dj.eshuis@enschede.nl; tel.14 053

Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl ; tel 14 053  

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053