Gemeenteraad en raadscommissies

10 september 2021

Onderstaand vindt u de informatie over de vergaderingen van de raad in de week van 16 september.

Donderdag 16 september 2021

Stedelijke commissie

Aanvang 18.00 uur. Onderwerpen: het Rekenkameronderzoek jeugdhulp, de Subsidieverordening ‘kinderen in hun kracht Enschede 2021’ en de brief van het college inz. de Energievisie.

Klik hier voor de volledige agenda.

Digitaal randprogramma.

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie staan de randprogramma’s gepland.

Onderwerpen: o.a. Beleid gesubsidieerde instellingen.

Kijk voor de volledige en actuele agenda op enschede.nl/bestuur.

U kunt deze randprogramma’s achteraf bekijken op enschede.nl/bestuur.

Maandag 20 september 2021

Stedelijke commissie

Aanvang 18.00 uur.

Onderwerpen: Aanpassing raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning 2021, Beleidsregel onzelfstandige bewoning Enschede 2021 en de Voortgangsrapportage Woonvisie inclusief voorstel tot toevoeging van twee nieuwe beleidsuitspraken.

Klik hier voor de volledige agenda.

Digitaal randprogramma.

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie staan de randprogramma’s gepland.

Onderwerpen: nog niet bekend.

Kijk voor de volledige en actuele agenda op enschede.nl/bestuur.

U kunt deze randprogramma’s achteraf bekijken op enschede.nl/bestuur.

Dinsdag 21 september 2021

Stadsdeelcommissie Centrum

Aanvang 19.30 uur. Onderwerpen: Vaststelling bestemmingsplan ‘Kwalitatief sturen op appartementen – Herziening 1’.

Klik hier voor de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

I.v.m. de geldende RIVM maatregelen is het nog niet mogelijk diverse raads- en commissievergaderingen/randprogramma’s fysiek bij te wonen in het stadhuis. U kunt de vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:

Stedelijke commissie: dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl, tel 14 053

Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl, tel 14 053

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053