Gemeenteraad en raadscommissies

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
09 mei 2022

Dit staat er op de agenda van de gemeenteraad in de week van 16 mei.

De gemeenteraad vergadert op maandag 16 mei 2022 vanaf 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Tussen 19.00 tot 19.30 uur vindt het vragenhalfuurtje voor de raadsledenplaats. Vanaf 19:30 uur vindt de verdere behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Op de agenda staat onder andere ter bespreking:

  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Teesinkbos, vaststellen wijziging 120 van de Welstandsnota en besluit tot aanwijzing Teesinkbos als beschermd stads- en dorpsgezicht
  • Aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid zoals aangekondigd in de Nota Rondkomen met je inkomen van 11 november 2020 te herbevestigen.

Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune van de raadzaal in het stadhuis.

Kijk voor de volledige en actuele agenda op enschede.nl/bestuur.

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053