Gemeenteraad en raadscommissies

24 september 2021

Onderstaand vindt u de informatie over de vergaderingen van de raad in de week van 4 oktober.

Het is weer mogelijk de diverse vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies fysiek bij te wonen (in de raadzaal). Wel met inachtneming van de dan geldende basis – coronaregels.

U kunt de vergaderingen ook live (of achteraf) volgen via de livestream op enschede.nl/bestuur.

Raadscommissies

De Raadscommissie Omgevingsbeleid vergadert op maandag 4 oktober 2021 vanaf 16.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat onder andere ter bespreking:

  • Transitievisie Warmte

Klik hier voor de volledige agenda.

Stedelijke commissie

De Stedelijke commissie vergadert op maandag 4 oktober 2021 vanaf 18.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat onder andere ter bespreking:

  • Water- en Klimaatadaptatieplan 2022-2026
  • Visie op bodem en ondergrond
  • Afdoeningsvoorstel Moties

Klik hier voor de volledige agenda.

Gelijktijdig met de vergadering van de Stedelijke commissie komen in het zogenaamde randprogramma de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Investeringsagenda
  • Gesprek raad-zorg
  • Ethische commissie

Dit randprogramma vindt ook plaats in het stadhuis en is openbaar toegankelijk. Voor een volledige beschrijving van de onderdelen in het randprogramma: kijk op enschede.nl/bestuur.

Stadsdeelcommissie Noord

De stadsdeelcommissie Noord vergadert op dinsdag 5 oktober 2021 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat onder andere ter bespreking het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe – Midden 2021.

Klik hier voor de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

De commissiegriffier is:

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053