Gemeenteraad en raadscommissies

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
22 oktober 2021

Onderstaand vindt u de informatie over de vergaderingen van de raad in de week van 1 november.

Het is mogelijk de diverse vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies fysiek bij te wonen (in de raadzaal). Wel met inachtneming van de geldende basis – coronaregels.

U kunt de vergaderingen ook live (of achteraf) volgen via de livestream op de pagina 'Bestuur'.

Raadscommissies

De Stedelijke commissie vergadert op maandag 1 november vanaf 18.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Deze vergadering staat geheel in het teken van de Gemeentebegroting. Er is deze avond geen randprogramma.

In iBabs vindt u de volledige en actuele agenda.

Stedelijke commissie

De Stedelijke commissie vergadert op dinsdag 2 november vanaf 18.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Deze vergadering staat geheel in het teken van de Gemeentebegroting. Er is deze avond geen randprogramma.

In iBabs vindt u de volledige en actuele agenda.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

De commissiegriffier is:

Stedelijke commissie: dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl; 14 053

 

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053