Gemeenteraad en raadscommissies

12 november 2021

Onderstaand vindt u de informatie over de vergaderingen van de raad in de week van 22 november.

Maandag 22 november 2021

Stedelijke commissie 

  • Aanvang 18.00 uur. Onderwerpen: Vaststelling Energievisie, Afwegingskader en investeringsfonds Projecten en Vaststellen uitgebreide beleidsregel koesteren cultuurhistorie.
  • Klik hier voor de volledige agenda.

Digitaal randprogramma

  • Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie staan de randprogramma’s gepland. Onderwerpen: Update Citymarketing en Gebiedsagenda´s toekomstbestendige bedrijventerreinen.
  • Kijk voor de volledige en actuele agenda op enschede.nl/bestuur.
  • U kunt deze randprogramma’s live volgen via de livestream op enschede.nl/bestuur en achteraf bekijken op enschede.nl/bestuur.

Dinsdag 23 november 2021

Stadsdeelcommissie Zuid 

  • Aanvang 19.30 uur. Onderwerpen: Ontwikkelingen speeltuinen stadsdeel Zuid.
  • Klik hier voor de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

In verband met de actuele RIVM-maatregelen is het niet mogelijk diverse raads- en commissievergaderingen/randprogramma’s fysiek bij te wonen in het stadhuis. U kunt de vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus alstublieft niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op.

De commissiegriffier is:

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl