Henk Jan Meijer aangesteld tot waarnemend burgemeester Enschede

18 november 2020

De benoeming van Henk Jan Meijer tot waarnemend burgemeester van Enschede is in Enschede met waardering ontvangen.

De heer Meijer, oud-burgemeester van Zwolle, vervangt burgemeester Onno van Veldhuizen die sinds 4 november thuis werkt aan zijn herstel. Omdat niet duidelijk is hoe lang het herstel gaat duren heeft Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel, besloten een waarnemer aan te stellen.

Het besluit volgt na overleg met de fractievoorzitters in de Enschedese gemeenteraad, locoburgemeester Niels van den Berg, gemeentesecretaris Kees Meijer, loco-gemeentesecretaris Erdo Smit en griffier Rolf Jongedijk. Met name de onduidelijkheid over de duur van het herstel van burgemeester Van Veldhuizen was daarbij een belangrijk argument. De aanhoudende coronacrisis brengt extra werkdruk met zich mee, waardoor interne vervanging geen houdbare oplossing biedt voor een wat langere periode.

De fractievoorzitters zijn blij met de komst van waarnemer Meijer. Ben Sanders, vicevoorzitter van de gemeenteraad: “Er speelt veel in Enschede en met de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis erbij is het belangrijk dat de gemeenteraad en het college van B en W de komende tijd op volle kracht kunnen doorwerken”. Locoburgemeester Niels van den Berg reageert namens het college van B en W: “Het is een besluit waar we ons helemaal in kunnen vinden. Het is nu zaak dat we onze stad zo goed mogelijk blijven besturen. De heer Meijer is zeer ervaren en het geeft burgemeester Van Veldhuizen de ruimte om volledig te herstellen.”

Ook burgemeester Van Veldhuizen reageert in een korte schriftelijke reactie op de benoeming van Henk Jan Meijer. Hij kent hem goed uit de tijd dat Meijer burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland was.
“Het gaat mij erg aan het hart mijn stad, mensen en werk voor onbepaalde tijd los te moeten laten. Tegelijkertijd ben ik buitengewoon dankbaar voor de tijd en hulp die ik krijg om weer de oude te worden. Ik dank iedereen en in het bijzonder Niels van den Berg als locoburgemeester, Sander Schelberg als waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio en Benno Brand als plaatsvervangend voorzitter van de Regio Twente, voor al het extra werk dat zij de afgelopen weken hebben verzet. En ik heet daarnaast mijn oud-collega Henk Jan Meijer welkom in Enschede en Twente. We mogen heel blij zijn dat een man met zijn kwaliteiten ons in moeilijke tijden komt helpen. Ik wens hem veel succes, wijsheid en plezier”.

Foto via Gemeente Zwolle - OTRS #2018081410003011, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71842240