Jon Hermans-Vloedbeld en Miriam Luizink formateurs, coalitie-onderhandelingen van start

21 april 2018

De fracties van BBE, D66, VVD, Christenunie en Groenlinks hebben Jon Hermans-Vloedbeld en Miriam Luizink gevraagd de volgende fase van het proces van onderhandelingen te begeleiden.

Miriam Luizink, directeur-bestuurder bij Roessingh Research & Development, zal in de komende fase samen met Jon Hermans-Vloedbeld optrekken. Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) was van 2009 tot 2016 burgemeester van Almelo. Op dit moment is zij waarnemend burgemeester van Oud-Beijerland. Ook was zij samen met Trudy Vos informateur in de verkennende fase voorafgaande aan de onderhandelingen. Afgelopen maandag brachten zij hun verslag uit. Trudy Vos had al eerder aangegeven alleen voor de rol van informateur beschikbaar te zijn.

De onderhandelende partijen zijn enthousiast over de combinatie die in het duo Hermans-Luizink is gevonden; bestuurlijke kennis en ervaring en daarnaast een brede kennis van de stad en verschillende domeinen.

De genoemde partijen gaan nu aan de slag met een eerste verkenning van de samenwerking.

Uit het verslag van de informateurs is gebleken dat er een brede wens bij de partijen is voor een constructieve samenwerking tussen coalitie en oppositie. Dat vraagt om een coalitieakkoord op hoofdlijnen met voldoende ruimte voor inbreng van de oppositie. Het coalitieakkoord vormt samen met het Enschede Akkoord het bestuursakkoord voor de periode 2018-2022.