Online Raadscommissie vergaderingen

19 februari 2021

Op 1 en 2 maart vergadert de Stedelijke commissie

Stedelijke commissie

Maandag 1 maart 2021, aanvang 19:00 uur.
Onderwerpen: Versterking Regionale Samenwerking en procesbrief aan de raad inzake transitie Regio Twente.

Bekijk de volledige agenda.

Digitaal randprogramma 1 maart 2021

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie staan de randprogramma’s gepland.
Onderwerpen: Bewustwording informatieveiligheid en Laaggeletterdheid. U kunt deze randprogramma’s alleen achteraf terugkijken op enschede.nl/bestuur. 

(Extra) Stedelijke commissie

Dinsdag 2 maart 2021, aanvang 19.00 uur.
Onderwerp: Brief Samen bouwen aan perspectief in Coronatijd.

Bekijk hier de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij digitale commissievergaderingen

In verband met de geldende RIVM maatregelen vinden de vergaderingen digitaal plaats via Zoom. U kunt deze digitale vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe uw inbreng bij de commissie zorgt en kan er eventueel voor zorgen dat u toegang krijgt tot de digitale vergadering.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de digitale voorbereidingen! Wacht dus alstublieft niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:
Stedelijke commissie: dhr. Arjan van Loon, a.vanloon@enschede.nl, tel. 14-053.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053