Onno van Veldhuizen voorgedragen voor benoeming tot staatsraad

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede
11 juni 2021

De ministerraad heeft vrijdag 11 juni besloten Onno van Veldhuizen voor benoeming tot staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, aan Zijne Majesteit de Koning voor te dragen.

De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter van het land en doet uitspraken over geschillen tussen burgers en overheden en geschillen tussen overheden onderling.

Onno van Veldhuizen is tot 1 oktober van dit jaar burgemeester van Enschede en heeft onlangs laten weten af te zien van een tweede ambtstermijn als burgemeester van de grootste stad van Twente. “Bij die gelegenheid heb ik aangegeven ervan overtuigd te zijn dat ik na de coronabesmetting en het lang durende herstel, mijn oude kracht zou hervinden, maar ook was er het gevoel niet opnieuw voor een periode van zes jaar, zo onbarmhartig hard in de volle openbaarheid te willen werken”, aldus Van Veldhuizen. “Toen deze mogelijkheid op mijn pad kwam, kon ik niet anders dan daar serieus over nadenken, zelfs als dat inhield dat ik ‘mijn’ stad los moest laten. Ik ben heel blij met de voordracht. Het is eervol en een unieke kans om na twintig jaar burgemeesterschap, de samenleving verder betekenisvol te mogen dienen.”

Voordat hij in oktober 2015 in Enschede aantrad was Onno van Veldhuizen o.a. vier jaar burgemeester in Nieuwkoop en twaalf jaar in Hoorn.