Raad- en Raadscommissievergaderingen in september

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
17 september 2021

Het is weer mogelijk de diverse vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies fysiek bij te wonen (in de raadzaal).

Wel met inachtneming van de dan geldende basis – coronaregels. U kunt de vergaderingen ook live (of achteraf) volgen via de livestream op enschede.nl/bestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 27 september 2021 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Tussen 19.00 tot 19.30 uur vindt het vragenhalfuurtje voor de raadsledenplaats. Vanaf 19.30 uur vindt de verdere behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Op de agenda staat onder andere ter bespreking:

  • Voortgangsrapportage Woonvisie incl. voorstel tot toevoeging van twee nieuwe beleidsuitspraken
  • Toekomst Ondersteuning Huishouden
  • Haalbaarheidsonderzoek clustering van Sportparken in Enschede

Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune van de raadzaal in het stadhuis.
Bekijk hier de volledige agenda.

Raadscommissies

De stadsdeelcommissie Zuid vergadert op dinsdag 28 september 2021 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De onderwerpen zijn nog niet bekend.
Bekijk hier de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

De commissiegriffier voor stadsdeelcommissie Zuid is: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl, tel 14 053

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl 
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053