Raadscommissievergaderingen

04 september 2020

Vergaderingen in september 2020

Stedelijke commissie

Maandag 14 september
Aanvang: 19:00 uur.
Onderwerpen: Jaarverslag Klachtencommissaris 2019 en het raadsvoorstel “Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied herstel verbeelding’”.

Bekijk de volledige agenda.

Digitaal randprogramma.

  • In het zogenaamde digitale randprogramma komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Effectievere handhaving overlast in de openbare ruimte, aanvang 19:30 uur
  • Thuiszittende leerlingen, aanvang 21:00 uur

U kunt dit randprogramma alleen live (of achteraf) volgen via de livestream op enschede.nl/bestuur.

Stadsdeelcommissie Oost

Dinsdag 15 september
Aanvang: 19:30 uur.

Onderwerpen: onder andere vaststelling bestemmingsplan Brinkstraat 263, alternatieve invulling de Brug en de raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan “Heutinkstraat 401” en Vaststellen bestemmingsplan ‘Ouverturestraat 56A en welstandswijziging 106.
Bekijk de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij (digitale) commissievergaderingen

In verband met de geldende RIVM maatregelen is het niet mogelijk diverse commissievergaderingen fysiek bij te wonen in het stadhuis. U kunt de vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.
Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de (digitale) voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:
Stedelijke commissie: dhr. Arjan van Loon, a.vanloon@enschede.nl ,tel 14-053
Stadsdeelcommissie Oost: mevr. Nelleke van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl, tel 14-053.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053