Raadscommissievergaderingen week 39

11 september 2020

Volgende week vergaderen de Stedelijke commissie, de Commissie Enschede Akkoord en de Stadsdeelcommissie West

Stedelijke commissie

Maandag 21 september

Aanvang: 19.00 uur.

Onderwerp: Subsidieverordening wijkbudget en budget initiatiefkracht 2020.

Bekijk de volledige agenda.

Digitaal randprogramma.

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie komt in het zogenaamde digitale randprogramma de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Klimaatdialoog
  • Sessie opdracht wijkteams.

Kijk voor de actuele tijdstippen van de randprogramma’s op enschede.nl/bestuur. U kunt deze randprogramma’s alleen live (of achteraf) volgen via de livestream op enschede.nl/bestuur.

 

Commissie Enschede Akkoord

Dinsdag 22 september

Aanvang: 17.00 uur.

Onderwerpen: Enschede Beslist en 1Twente.

Bekijk de volledige agenda.

 

Stadsdeelcommissie West 

Dinsdag 22 september

Aanvang: 19.30 uur.

Onderwerpen:  onder andere Open Podium “Jeugd in West”, toelichting ontwikkeling Geert de Leeuwhuis en toelichting op het plan Cromhoffpark.

Bekijk de volledige agenda.

 

Bezoekers en sprekers bij (digitale) commissievergaderingen

In verband met de geldende RIVM maatregelen is het niet mogelijk diverse commissievergaderingen fysiek bij te wonen in het stadhuis. U kunt de vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de (digitale) voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053