Resultaten B&W-vergadering

06 oktober 2020

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het raadsvoorstel tot vaststelling Subsidieverordening duurzaamheidsscans Kennispark en invoering handhavingsinstrument bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte. 

Klik hier voor de volledige agenda en stukken.