Theo Bovens en Henk Veerbeek formateurs, coalitie-onderhandelingen van start

22 april 2022

De fracties van BBE,VVD, PVDA en ChristenUnie hebben Theo Bovens en Henk Veerbeek gevraagd het formatieproces, op weg naar een nieuw college te begeleiden.

Theo Bovens (CDA), tot begin 2022 waarnemend burgemeester van Enschede, en voormalig Gouverneur van Limburg zal in de komende fase samen met Henk Veerbeek optrekken. Henk Veerbeek was onder meer locatiedirecteur van het Bonhoeffer College. Ook was hij samen met Jan Martin van Rees informateur in de verkennende fase voorafgaande aan de onderhandelingen. Afgelopen week brachten zij hun verslag uit. Jan Martin van Rees heeft aangegeven alleen voor de rol van verkenner/informateur beschikbaar te zijn.

De onderhandelende partijen zijn enthousiast over de combinatie die in het duo Bovens-Veerbeek is gevonden; bestuurlijke kennis en ervaring en daarnaast een brede kennis van de stad.

De genoemde partijen gaan nu aan de slag met het verkennen van de samenwerking en het proces van onderhandelingen.

Op basis van de informatieronde en uit het verslag van de informateurs is gebleken dat een kansrijke coalitie te vormen is die bestaat uit de volgende partijen: BBE, VVD, PvdA en CU. Er is een brede wens bij de partijen voor een constructieve samenwerking tussen coalitie en oppositie. Dat vraagt om een coalitieakkoord op hoofdlijnen met voldoende ruimte voor inbreng van de oppositie.