Valentijnsdebat op 14 februari

06 februari 2018

Wijkraad Zuid-Oost Enschede organiseert samen met Wijkraad de Bothoven een groot interactief verkiezingsdebat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Huidige en nieuwe partijen zijn daarbij aanwezig, dus alle standpunten komen naar voren.

De avond wordt gehouden op woensdag 14 februari in zalencentrum De Vrieler aan de Brinkstraat 301-303. Alle inwoners van Enschede zijn welkom. Inloop is vanaf 19.00 uur; het debat begint om 19.30 uur.

U wordt als bewoner gevraagd om mee te doen aan het debat door een standpunt in te nemen voor of tegen een stelling. U heeft dus direct invloed op het verloop van het debat. Er worden drie stellingen voorgelegd aan de politici. Deze gaan over burgerparticipatie, economie en milieu. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en is het mogelijk de politici persoonlijk vragen te stellen.

U bent van harte welkom om deze avond samen met ons tot een groot succes te maken dus noteer het in uw agenda!