Vergadering stadsdeelcommissie Centrum

26 maart 2021

Op dinsdag 6 april vergadert de stadsdeelcommissie Centrum (online)

De vergadering begint om 19.30 uur.

Onderwerpen: Aanwijzing Parkweg 37-39 en poort Marktstraat 9 als gemeentelijk beschermd monument, de Verantwoording wijkbudgetten en de informatieve thema’s Veiligheid in stadsdeel Centrum, Verbouwing Muziekkwartier en Visie op het Volkspark. 
Bekijk de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij digitale commissievergaderingen

In verband met de geldende RIVM maatregelen vinden de vergaderingen digitaal plaats via Zoom. U kunt deze digitale vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe uw inbreng bij de commissie zorgt en kan er eventueel voor zorgen dat u toegang krijgt tot de digitale vergadering. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de digitale voorbereidingen! Wacht dus  niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. Fatima El Hafi, f.elhafi@enschede.nl;  tel 14-053.
Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl 
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053