Vergaderingen en bijeenkomsten gemeenteraad

11 juni 2021

Wat staat er op de raadsagenda?

Gemeenteraad

Maandag 21 juni 2021

Raadsvergadering

Aanvang 19:00 uur. Onderwerpen: o.a. Muziekkwartier, Garantstelling lening Sportaal BV ten behoeve van nieuwbouw zwembad, Zero Emissie Stadslogistiek en toegangsbeleid stadserf en Openen grondexploitatie Centrumkwadraat Molenstraat Zuidzijde.

Klik hier voor de volledige agenda.

Stadsdeelcommissie Noord

Dinsdag 22 juni 2021

Deze vergadering is geannuleerd. De eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie Noord staat gepland op dinsdag 5 oktober 2021. Meer hierover leest u in de advertentie van 29 september 2021.

(Extra) Stedelijke commissie

Donderdag 24 juni 2021

Aanvang 19:00 uur. Onderwerpen: inhoudelijke bespreking van de raadsvoorstellen ‘vaststelling Energievisie’, ‘vaststelling RES Twente 1.0’ en ‘Visie landelijk gebied Enschede’.

Klik hier voor de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

I.v.m. de geldende RIVM maatregelen is het niet mogelijk diverse raads- en commissievergaderingen/randprogramma’s fysiek bij te wonen in het stadhuis. U kunt de vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053