Vergaderingen gemeenteraad en commissies gaan voorlopig online door

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
01 mei 2020

Sinds 20 april zijn de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies weer begonnen.

In ieder geval tot en met de raadsvergadering van maandag 25 mei worden alle openbare vergaderingen online gehouden en zijn ze live (en achteraf) te volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Het betreft in ieder geval de volgende vergaderingen:

  • Raadsvergaderingen
  • Stedelijke commissie
  • alle stadsdeelcommissies
  • Commissie Omgevingsbeleid

Al deze vergaderingen worden vanuit de raadzaal in het stadhuis uitgezonden, waar de voorzitter en de commissiegriffier de vergaderingen leiden. De raads- en commissieleden doen digitaal mee vanaf een andere plek.

Het is nog onbekend wanneer de vergaderingen van raad en commissies weer gewoon fysiek zullen plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de RIVM-richtlijnen.

Voorlopige planning

In tegenstelling tot bij fysieke vergaderingen, is gebleken dat bij digitale vergaderingen verstandig is om niet teveel onderwerpen op één agenda te behandelen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het vergaderschema. Daarom zijn de volgende extra vergaderingen gepland:

Donderdag 7 mei

Extra Stedelijke Commissie. Aanvang: 19:30 uur. Onderwerp: brief bestuurlijke boetes. Klik hier voor de volledige agenda. Commissiegriffier: a.vanloon@enschede.nl

Reguliere vergaderingen:

Maandag 11 mei

Raadscommissie Omgevingsbeleid. Aanvang: 15:30 uur. Onderwerpen: Nota van uitgangspunten Energievisie en Nota van uitgangspunten visie Landelijk gebied. Klik hier voor de volledige agenda. Commissiegriffier: k.grunder@enschede.nl en j.ligteringen@enschede.nl

Maandag 11 mei

Stedelijke commissie. Aanvang: 19:30 uur. Onderwerpen: Subsidieverordening Creatieve Broedplaatsen en Herrijking Citymarketingvisie. Klik hier voor de volledige agenda. Commissiegriffier: a.vanloon@enschede.nl

Randprogramma: Aanvang 19:30 uur. Onderwerp: Integrale Aanpak Maatschappelijke opvang en Actieplan Dak & thuisloze jongeren. Dit randprogramma is achteraf te bekijken via www.enschede.nl/bestuur 

Bezoekers en sprekers bij digitale commissievergaderingen

Het is niet mogelijk om de diverse vergaderingen fysiek bij te wonen in de raadzaal, óók niet met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe uw inbreng bij de commissie zorgt en kan er eventueel voor zorgen dat u toegang krijgt tot de digitale vergadering.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de (digitale) voorbereidingen! Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053