Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies

01 april 2021

Gemeenteraadsvergadering (online) - Maandag 12 april 2021

Aanvang: 19:00 uur.
Onderwerpen: Integraal veiligheidsbeleid 2021 – 2024, Projectafwijkingsbesluit Zonnepark Boeldershoek-West, Verlenging bodembeheernota vliegbasis Twenthe en Verordening 'Bekostiging leerlingenvervoer’.
Klik hier voor de volledige agenda.

Raadscommissie (online) - Dinsdag 13 april 2021

Stadsdeelcommissie Zuid. Aanvang 19:30 uur. Onderwerp: Verantwoording wijkbudgetten.
Klik hier voor de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij digitale commissievergaderingen

In verband met de geldende RIVM-maatregelen vinden de vergaderingen digitaal plaats via Zoom. U kunt deze digitale vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe uw inbreng bij de commissie zorgt en kan er eventueel voor zorgen dat u toegang krijgt tot de digitale vergadering. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de digitale voorbereidingen! Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. Dogan Kosar, d.kosar@enschede.nl, tel 14-053.

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl 

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053