Vergaderingen raadscommissies

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
26 november 2021

Op maandag 6 december vergadert de stedelijke commissie online en op 7 december de stadsdeelcommissie Oost

Stedelijke commissie

Wanneer: 6 december 2021 (online)
Aanvang: 18.00 uur.

Onderwerpen

  • Groenambitieplan Ensschede “Enschede één groot groen park”,
  • Inzet Rijksmiddelen cultuur tweede trance,
  • Algemene subsidieverordening gem. Enschede 2022 en
  • Notitie Samenwerken, beleidskader verbonden partijen 2021 & beleidskader gesubsidieerde instellingen

Bekijk hier de volledige agenda.

Digitaal randprogramma (online)

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie staan de randprogramma’s gepland. Onderwerp: Creatieve broedplaatsen. 
Kijk voor de volledige en actuele agenda op enschede.nl/bestuur.

U kunt deze randprogramma’s live volgen via de livestream op enschede.nl/bestuur.

Stadsdeelcommissie Oost

Wanneer: dinsdag 7 december 2021 (Online)
Aanvang: 19.30 uur
Onderwerpen: Projectafwijkingsbesluit Zonnepark naast N35, t.h.v. Schukkinkweg – aanvang instandhoudingstermijn van zonnepark en Projectafwijkingsbesluit Zonnepark naast N35, t.h.v. Schukkinkweg – gewijzigde uitvoering.

Bekijk hier de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Door de actuele RIVM maatregelen is het niet mogelijk diverse raads- en commissievergaderingen/randprogramma’s fysiek bij te wonen in het stadhuis. U kunt de vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op! 

De commissiegriffier is:

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053