Vergaderingen raadscommissies (online)

Stadhuis Enschede
04 juni 2021

Op 14, 15 en 17 juni vinden er weer een online vergaderingen plaats van de raadscommissies

Stedelijke commissie

Maandag 14 juni 2021
Aanvang 19:00 uur.
nderwerpen: Gemeenterekening 2020 en Garantstelling zwembad.
Bekijk de volledige agenda van de stedelijke commissie.

Digitaal randprogramma.

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie staan de randprogramma’s gepland. Onderwerpen: nog niet bekend.

Kijk voor de volledige en actuele agenda op enschede.nl/bestuur.

U kunt deze randprogramma’s achteraf bekijken op enschede.nl/bestuur.

Stadsdeelcommissie Zuid

Dinsdag 15 juni 2021
Aanvang 19:30 uur.
Onderwerpen: Huiskamer Bonhoeffer College Geessinkweg.

Bekijk hier de volledige agenda van de stadsdeelcommissie Zuid.

(extra) Stedelijke commissie

Donderdag 17 juni 2021
Aanvang 18:00 uur.
insprekers bij de Energievisie, RES en Visie Landelijk gebied. De inhoudelijke behandeling vindt plaats op 24 juni 2021
U kunt de online vergadering van de extra stedelijke commissie hier volgen.

Bezoekers en sprekers bij digitale commissievergaderingen

In verband met de geldende RIVM maatregelen vinden de vergaderingen digitaal plaats via Zoom. U kunt deze digitale vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe uw inbreng bij de commissie zorgt en kan er eventueel voor zorgen dat u toegang krijgt tot de digitale vergadering.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de digitale voorbereidingen! Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stedelijke commissie: dhr. Arjan van Loon, a.vanloon@enschede.nl, tel 14 053
Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. Dogan Kosar, d.kosar@enschede.nl, tel 14 053.