Voorlopige planning vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
19 juni 2020

Sinds 20 april zijn de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies weer begonnen.

Tot nader orde worden alle openbare vergaderingen online gehouden en zijn ze live (en achteraf) te volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Het betreft in ieder geval de volgende vergaderingen:

  • Raadsvergaderingen
  • Stedelijke commissie
  • alle stadsdeelcommissies
  • Commissie Omgevingsbeleid

Al deze vergaderingen worden vanuit de raadzaal in het stadhuis uitgezonden, waar de voorzitter en de commissiegriffier de vergaderingen leiden. De raads- en commissieleden doen digitaal mee vanaf een andere plek.

Het is nog onbekend wanneer de vergaderingen van raad en commissies weer gewoon fysiek zullen plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de RIVM-richtlijnen.

Voorlopige planning

In tegenstelling tot bij fysieke vergaderingen, is gebleken dat bij digitale vergaderingen verstandig is om niet teveel onderwerpen op één agenda te behandelen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het vergaderschema.

Donderdag 25 juni

Extra Stedelijke commissie. Aanvang: 19:30 uur. Onderwerp: Brief ‘BMC-Rapportage doorontwikkeling Wmo-voorziening Ondersteuning bij het Huishouden’. Klik hier voor de volledige agenda. Commissiegriffier a.vanloon@enschede.nl

Maandag 29 juni

Stedelijke commissie. Aanvang: 16:00 uur. Onderwerp: Coronanota 2020; financiële foto. Klik hier voor de volledige agenda. Commissiegriffier: a.vanloon@enschede.nl

Dinsdag 30 juni

Raadsvergadering. Aanvang: 16:00 uur. Onderwerpen: o.a. Vaststelling nota ‘Uitgangspunten Energievisie’, Uitvoering Raadsmotie ‘ Garandeer voldoende zwemwater’, Tussenrapportage 2020 en de Gemeenterekening 2019. Klik hier voor de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij digitale commissievergaderingen

Het is niet mogelijk om de diverse vergaderingen fysiek bij te wonen in de raadzaal, óók niet met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe uw inbreng bij de commissie zorgt en kan er eventueel voor zorgen dat u toegang krijgt tot de digitale vergadering.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de (digitale) voorbereidingen! Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053