Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de verlenging van de corona-maatregelen financiering zorgaanbieders en over het aanwijzen van dealers MTN-programma gemeenten. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de uitstel van betaling voor FC Twente, het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 en het 
Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2020. 

 

LET OP: raadsbijeenkomsten en Coronavirus

Gelet op de huidige landelijke voorschriften en de noodverordening van de veiligheidsregio Twente heeft de gemeenteraad besloten dat alle geplande openbare raads- en commissievergaderingen, technische sessies en randprogramma’s tot maandag 20 april géén doorgang hebben. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over het naar voren halen van werkzaamheden voor leveranciers in Corana tijd. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de invoering van de ja ja sticker en het bestemmingsplan "Vaneker 2019".

Resultaten B&W-vergadering

Ondanks de coronacrisis is ook deze week het College van B&W bijeengekomen om te praten over verschillende onderwerpen.

Raadsmaatregelen n.a.v. Coronavirus

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen is met de burgemeester (tevens voorzitter van de raad) overlegd hoe vergaderingen van de gemeentereaad en commissies zoveel mogelijk kunnen doorgaan.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de verkoop van een gemeentelijke woning aan een vastgoedbedrijf in Enschede en over de pilot energietransitie Twekkelerveld.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over het jaarverslag van het Enschedees Jongerenberaad, de exploitatieovereenkomst Heutinkstraat en de aanstelling leden van de monumentencommissie.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de vaststelling van het bestemmingsplan aan de Welenmosweg 1 en de aanwijzing van Atjehstraat 27 als monument.