Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de parkeertarieven voor 2020 en onveilige situaties door zoutwinning.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het Bouwfonds Rijksoverheid, het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheidsprojecten en de regionale inkoop van energie. 

Agenda Stedelijke Commissie maandag 7 oktober 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 7 oktober 2019. De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over ‘Uitgiftekaarten openbaar groen Helmerhoek zuidwest en Kolmschotlanden’en ‘Aanpassing welstandsnota 3 kavels Poolmansweg'.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over het bestemmingsplan van de Vloeiweidenweg 29 en het concept voor het strategische beleidsplan Twence. 

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over de veranderopgave inburgering en de brandweerkazerne Glanerbrug.