Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de duurzame financiering Grensinformatiepunt EUREGIO en het Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2020.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over De Kop, het Schone Lucht Akkoord en vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het Bungalowpark Rutbeek, Right to Challenge en de herziene volmacht inkoop Twents ondersteuningsmodel.

 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de transformatie in het sociaal domein, straatnaamgeving en zelfbewoningsplicht. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de strooikaart gladheidsbestrijding, klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de parkeertarieven voor 2020 en onveilige situaties door zoutwinning.