Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het Bouwfonds Rijksoverheid, het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheidsprojecten en de regionale inkoop van energie. 

Agenda Stedelijke Commissie maandag 7 oktober 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 7 oktober 2019. De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over ‘Uitgiftekaarten openbaar groen Helmerhoek zuidwest en Kolmschotlanden’en ‘Aanpassing welstandsnota 3 kavels Poolmansweg'.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over het bestemmingsplan van de Vloeiweidenweg 29 en het concept voor het strategische beleidsplan Twence. 

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over de veranderopgave inburgering en de brandweerkazerne Glanerbrug.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over Stroinkslanden-Zuid en een verbod op lachgas. 

Interview met wethouder Van den Berg

Hoe gaat het nu in Enschede? Aan de hand van deze vraag gaan verslaggevers van Tubantia en 1Twente deze zomer met de Enschedese wethouders in gesprek. 

Interview met wethouder Van Houdt

Hoe gaat het nu in Enschede? Aan de hand van deze vraag gaan verslaggevers van Tubantia en 1Twente deze zomer met de Enschedese wethouders in gesprek.