Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de motie computerbank Enschede, onderzoek naar bijstandsfraude en projectenrapportage per 1 april.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het vrijgeven van de procedure bestemmingsplan "Stadscampus Ariënsplein" en over onzelfstandige bewoning in de binnenstad. 

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het bestemmingsplan Lage Bothofstraat "fase 3", de projectaanvraag regionale cliëntondersteuning en het bestemmingsplan Sumatrastraat-Getfertweg.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de aanpassing samenwerkingsovereenkomst WOM De Laares, het gewijzigde vaststellingsplan Boddenkamp 2018 en de exploitatieovereenkomst van het Assinkterrein.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de communicatie via Huis aan Huis en de exploitatieovereenkomst Roombekerveld.

Agenda Stedelijke Commissie

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 4 maart 2019

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan "Janninkkwartier" en Woonoverlast en Convenant Zorg en Veiligheid.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: "schone lucht", de bevolkingsgroei Enschede en het bestemmingsplan "Parkeren Enschede".