Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Ter visie legging concept-structuurvisie Kennispark, herontwikkeling Cobercoterrein en de bijdrage Netwerkstad.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Vrijgeven voor tervisielegging van ontwerpbestemmingsplan 'Brandweerkazerne Glanerbrug', het uitgifteplan verkoop kavels Janninkkwartier en de motie 'hoge nood'

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Maatregelen voor- en vroegschoolse educatie, Subsidie en garantstelling Museum Buurtspoorweg en de vaststelling explosievenrisicokaart Enschede

Agenda stadsdeelcommissie Oost dinsdag 4 juni 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Oost op dinsdag 4 juni 2019. De vergadering begint om 19:30 uur in het Bonhoeffercollege aan de Van der Waalslaan 35 te Enschede.

Agenda Stedelijke Commissie maandag 3 juni 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 3 juni. De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het ontwerpbestemmingsplan "Recreatiepark Rutbeek" het proces bezuinigingen op subsidies en de eploitatieovereenkomst Klokkenplas 40.

Agenda Stedelijke Commissie maandag 27 mei 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 27 mei. De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de subsidies LHBTI+ 2019 de beeldkwaliteit Kennispark en het algemene bestuur 15 mei 2019.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de vaccinatiegraad in Enschede, Right to Challenge en de kunstcollectie van Evert Rabbers.

Agenda Raadsvergadering maandag 13 mei 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van uw gemeenteraad op maandag 13 mei 2019. De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.