Medewerkers gemeente Enschede pakken hun werk weer op in Stadsdeel Oost

03 november 2015

Kort na het geweldsincident in Enschede-Oost is aan medewerkers gevraagd die zichtbaar en herkenbaar in Oost aan het werk zijn, om tot nader order binnen te werken.

Het advies om niet zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn, gaven we om twee redenen: zoveel mogelijk inzicht krijgen in de feitelijke situatie en de gelegenheid creëren om intern de gesprekken over het gebeuren zorgvuldig te kunnen voeren.

Momenteel is het opsporingsonderzoek van de politie volop in gang. De politie kan geen verband leggen met de locatie waar het incident zich heeft afgespeeld, noch met de vestiging van het AZC of de demonstratie van zaterdag 31 oktober jl. Daarom heeft de gemeente  – na overleg met de politie - besloten dat medewerkers hun werk in de loop van de dag weer op kunnen pakken in de wijken in Stadsdeel Oost. Leidinggevenden en medewerkers maken onderling afspraken over de manier waarop dit zal gaan.

We zijn allen geschokt over wat er is gebeurd. Publieke ambtsdragers moeten in veiligheid hun werk kunnen doen. Dit is en blijft het uitgangspunt van het bestuur en de directie van deze gemeente.