Verklaring burgemeester Van Veldhuizen na aanslagen Parijs

franse vlag half stokWaarde stadsgenoten,

Vandaag staan we samen om 12.00 uur 1 minuut stil bij de afschuwelijke en barbaarse  aanslagen in Parijs. Onze gedachten en ons hart zijn met diegene die hun kinderen, vader, moeder, grootvader en grootmoeder, partner, vriend, vriendin of collega moeten missen. Iets anders denk  ik ook. Het had mij direct of indirect net zo kunnen overkomen. Toevallig was ik die avond niet in Parijs, noch een van mijn naasten. Het zijn aanslagen die stelselmatig onze vrije samenleving willen slopen, door onschuldigen te doden, tientallen miljoenen angst aan te jagen en wantrouwen en haat te zaaien tussen mensen die in vrede met elkaar en hun kinderen willen leven. De terroristen, die vechten in naam van een god. die zo niet kan bestaan, mogen daar niet in slagen. Wij leven - op de tekst van ons volkslied - vrij en onverveerd. Wij zijn waakzaam en wij beschermen de onvervreemdbare rechten van het individu en veroordelen niemand voor de daad van een ander. Dat is het enige juiste antwoord op de terreur en het enige dat werkt in onze stad, waarin de verscheidenheid van de wereld zich steeds meer spiegelt.

Ik vrees dat niemand kan beloven dat dit de laatste keer was. Ik begrijp de angst die er is. Angst die doet vluchten voor dat geweld, angst die wil vechten tegen dat geweld, angst die verstart en het even niet meer weet. Ik wil u helpen en uitnodigen om alle dagen uw kleine, maar o zo belangrijke burgermoed te blijven tonen  en de ander te blijven zoeken om hem te kennen en te begrijpen. Tegen al die kleine, soms moedige, daden is ook de grootste aanslag uiteindelijk niet opgewassen. We moeten elkaar blijven ontmoeten om elkaar te kennen als de mensen die wij echt zijn.

Wij staan straks hand in hand 1 minuut, in stilte. Ook met de onbekende, omdat wij samen in deze stad, het leven en de toekomst delen.

Dit is onze stad, onze wereld….onze vrijheid, ons geluk, ons leven. Dat laten we ons door niemand ooit afnemen. Liberté, égalité, fraternité. Vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Onno van Veldhuizen,
Burgemeester van Enschede.