Algemene Plaatselijke Verordening- APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Enschede zijn allerlei regels beschreven. Deze regels gaan onder andere over:

  • Het gebruik van de openbare ruimte. U moet dan denken aan regels voor het plaatsen van voertuigen of voorwerpen op de weg of het gebruik van de weg voor optochten, herdenkingsplechtigheden, betogingen of evenementen.
  • Handhaving van de openbare orde. U moet dan denken aan regels om overlast te voorkomen door bijvoorbeeld samenscholing, hinderlijk drankgebruik, of door overlast van dieren, loslopende honden. Verder zijn er onder andere regels voor het afsteken van vuurwerk en carbid, , het aanbrengen van graffiti of plakken van aankondigingen.
  • Milieu en uiterlijk aanzien van de gemeente. U moet dan denken aan regels voor geluidshinder en milieuverontreiniging.
  • Zaken die samenhangen met activiteiten waarvoor een vergunning vereist is. U moet dan denken aan regels die te maken hebben met het houden van collectes, kappen van bomen en herplanten.

Bekijk de complete tekst van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Enschede (APV).

Bekijk de Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede