Algemene Plaatselijke Verordening- APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat wat wel en niet mag, om zo de gemeente netjes en leefbaar te houden. De APV beschrijft regels voor milieu, natuur, geluid, evenementen, vergunningen zoals collecteren, flyeren etc. Bekijk de APV.

Verordening kwaliteit leefomgeving

De verordening kwaliteit leefomgeving is een document met regels over: 

  • Afval
  • Monumenten
  • Havens
  • Markten

Bekijk de hele tekst op lokaleregelgeving.overheid.nl.