Beleidsplan Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Op 11 december 2018 heeft het college van Burgemeester en Wethouders twee beleidsplannen vastgesteld voor uitvoerende taken op het gebied van Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving (BVTH). In deze beleidsplannen staan kwaliteit en dienstverlening centraal en worden de kaders omschreven om betrokken medewerkers te laten werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

VTH-beleid Twente

Dit beleidsplan is bedoeld voor de uitvoerende taken die binnen de regionale Omgevingsdienst Twente worden uitgevoerd. Deze Omgevingsdienst is een wettelijk verplichte samenwerkingsvorm van de 14 Twentse gemeenten en provincie Overijssel. Het uniforme beleid draagt bij aan een gelijke behandeling voor inwoners en bedrijven en een transparante manier van werken.

PDFAanbiedingsbrief-VTH-beleid-Twente.pdf

PDFVTH-beleid-Twente.pdf

PDFVTH-beleid-Twente-nadere-uitwerking-.pdf

BVTH-Beleid gemeente Enschede

Dit beleidsplan is bedoeld voor de uitvoerende taken die door de medewerkers van de gemeente Enschede worden uitgevoerd.

PDFBVTH-Beleid-Gemeente-Enschede.pdf

PDFBVTH-Beleid-Gemeente-Enschede-Nadere-Uitwerking.pdf