Coalitieakkoord Enschede 2018-2022

Het college van Burgemeester en Wethouders wil trots en met lef verder bouwen aan kansrijk Enschede.

Lees het coalitieakkoord 'Trots, Lef, Bouwen, Kansrijk Enschede'.

Hieronder leest u de inleiding uit het coalitieakkoord.

Trots

Wij zijn trots om te leven en werken in de mooiste stad van Twente. Dat stralen we uit. Enschede fonkelt op de grens met Duitsland en de rest van de wereld. Onze stad is de plek waar jij mag zijn wie je bent. We helpen elkaar bij tegenslag en komen daar samen sterker uit. Daarin zien we groei en veerkracht.

Lef

De komende vier jaar gaan we daadkrachtig te werk. Dat is nodig. Daar hoort bij dat we ook besluiten nemen die pijn kunnen doen. Dat is onderdeel van het besturen van een stad. We houden oog voor hen die onze hulp écht nodig hebben en zijn dáár waar we een verantwoordelijkheid hebben. Waar
dat niet zo is, laten we anderen doen waar ze goed in zijn.

Bouwen

We bouwen samen met jou verder aan de stad. Voor nu en voor toekomstige generaties. Dat doen we in de breedste zin van het woord; door maatregelen te nemen om zorg en het leven betaalbaar te houden, maar ook door in te zetten op het gebruik van duurzame energie. Door samen te bouwen kunnen we groeien en blijven ontwikkelen.

Kansrijk

We zien kansen voor de stad. Die willen we benutten door te innoveren en experimenteren. Met een helder doel voor ogen. Daar hoort bij dat we plannen bijstellen als blijkt dat we op die manier ons doel niet halen. Daar hoort ook bij dat we het kapitaal van onze stad, onze inwoners, maximaal uitdagen om te groeien en nieuwe talenten bij zichzelf te ontdekken. We koesteren de wetenschap dat de kansen die Enschede biedt, meer dan eens het begin zijn van grote successen.

Enschede

Samen met jou gaan we aan de slag om van Enschede nog meer de plek te maken waar iedereen wil zijn en blijven. We nemen initiatief in de regio en stimuleren inspiratie en verbinding. Samen met iedereen die woont en werkt in Enschede vormen we de identiteit van de stad met een sterk DNA. Een DNA dat bestaat uit een rijke geschiedenis, oog voor elkaar, een kloppend hart en een hoopvolle toekomst.

Enschede, juli 2018

Burgerbelangen Enschede
D66
VVD
PvdA
ChristenUnie