Communicatievisie

De gemeente Enschede heeft een communicatievisie opgesteld. In deze visie vertellen we hoe we als gemeente willen communiceren met inwoners, ondernemers en partners. De Raad heeft deze op 22 februari 2016 vastgesteld. De visie is inmiddels ook vertaald naar een animatiefilmpje (zie onderaan deze pagina) dat in een aantal minuten de kern van de visie illustreert.

‘We zijn een open en transparante gemeente en we willen inwoners, ondernemers en partners goed en snel informeren. We gaan graag het gesprek aan en kiezen waar dat kan voor interactie, participatie en samenwerking’. Dat is heel kort samengevat de basis van de communicatievisie. Het doel van de visie is om de gemeentelijke communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In alle uitingsvormen, op een manier die past bij de ‘Stad van nu’ en bij de wensen en behoeften van onze inwoners, bedrijven en instellingen. De visie biedt handvatten voor communicatie en geeft een beeld van de activiteiten die we uitvoeren. Zodat inwoners, ondernemers en partners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten én waar ze terecht kunnen met hun eigen vragen en initiatieven.

Eind 2015 heeft de visie een aantal weken online gestaan met als doel zoveel mogelijk reacties op te halen. Onder het Enschede Panel is een vragenlijst uitgezet die veel bruikbare informatie heeft opgeleverd. Ook zijn er ‘offline’ gesprekken geweest met wijkraden, maar ook met laaggeletterden en inwoners die digitaal niet vaardig zijn. Ook die informatie is verwerkt in deze versie.