Evenementenbeleid

Enschede kent tal van mooie evenementen. Een breed palet met muziekfestivals, culturele evenementen, sportevenementen, en evenementen die op andere wijze bijdragen aan de sfeer en dynamiek in de stad. Evenementen hebben verschillende doelstellingen:

 • Evenementen leveren een bijdrage aan de sfeer en dynamiek in de stad;
 • Evenementen trekken bezoekers van binnen en buiten de stad ( met het oog op de toeristische functie);
 • Evenementen versterken de economische kracht van de (binnen)stad;
 • En in algemene zin: evenementen ondersteunen het imago van Enschede als stedelijk hart van Oost-Nederland, met muziek, beeldende kunst, en waar mogelijk “grensverleggende” innovatie als speerpunten voor regionale en nationale bekendheid.

Om organisatoren van evenementen te ondersteunen voert de Gemeente Enschede een evenementenbeleid. De gemeente wil met dit beleid samenhang aanbrengen tussen de verschillende evenementen en de organisatie van evenementen stimuleren. Lees het in 2014 vastgestelde Evenementenbeleid (+ aanvulling).

Bent u organisator en wilt u een vergunning voor een evenement aanvragen? Kijk dan op de pagina Evenementenvergunning.

De Rol van Enschede Promotie bij evenementen
Enschede Promotie (EP) speelt binnen het Enschedese evenementenprogramma een belangrijke rol. Op verschillende niveaus levert EP een bijdrage aan een gevarieerd en aantrekkelijk evenementenaanbod voor de stad. EP heeft hierin de volgende taken en verantwoordelijken:

 • Coördinatie van de evenementenkalender en jaarprogramma.
 • Bewaken van en adviseren over de kwaliteit van de diverse evenementen en de betrokken organisaties.
 • Bieden van advies en begeleiding aan organisatoren in de productie en het vergunningentraject.
 • Bieden van facilitaire en praktische ondersteuning bij de organisatie van het evenement.
 • Adviseren over en verzorgen van de marketing en promotie van evenementen.

Wil jij dat Enschede Promotie jouw evenement/activiteit meeneemt in diverse uitingen? Stuur dan een mail met informatie over je evenement naar: agenda@uitinenschede.nl

Subsidiemogelijkheden
De procedure voor toekenning van een evenementensubsidie start met het indienen van een subsidieaanvraag bij de gemeente. Deze aanvraag moet voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor wordt aangevraagd, bij de gemeente binnen zijn. In de aanvraag geeft u antwoord op vragen over de inhoud van het evenement, publieksbereik, kwaliteit, groeipotentie, doelgroepen, etc. Download dan het aanvraagformulier. De aanvraag gaat gepaard met een uitgewerkt concept/plan en een uitgebreide begroting voor het evenement.

Vervolgens beoordeelt de gemeente Enschede op basis van de volgende vastgelegde criteria of de aanvraag in aanmerking komt voor een subsidie en, zo ja, voor welk bedrag.

 • Valt het evenement in de categorie lokaal, regionaal of nationaal?
 • Past het evenement nu of op termijn bij de citymarketing visie? Ondersteunt het evenement het profiel van Enschede als grootstedelijk hart van Oost-Nederland?
 • Wat is de economische betekenis van het evenement voor de stad: op de punten bezoekers uit de stad, regionaal en landelijk, omzet en naamsbekendheid?
 • Is het evenement commercieel van aard of niet?
 • Heeft het evenement voldoende draagvlak binnen Enschede?
 • Is het evenement voldoende onderscheidend en voldoet het qua opzet en inhoud aan kwaliteitsnormen?
 • Heeft het evenement een groeipotentie, die maakt dat het na uiterlijk 3 jaar zowel inhoudelijk als qua publieksbereik een succes is?
 • Heeft het evenement de potentie om zich op termijn financieel onafhankelijk van gemeentelijke subsidie verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het aanboren van andere externe geldstromen?
 • Past de voorgestelde datum voor het evenement binnen de evenementen- jaarkalender? Daaronder: is er spanning met andere evenementen in de regio?
 • Heeft de organisator een goed plan opgesteld, inclusief een deugdelijke begroting?
 • Heeft de organisatie de financiële huishouding op orde?

Het adres van Stichting Enschede Promotie is:

Stichting Enschede Promotie
Langestraat 41 (Janninkshuis)
7511 HB Enschede
T: 053 480 1970

Kijk op www.uitinenschede.nl voor meer informatie over de evenementen in Enschede.