Fietsbeleid gemeente Enschede

In het fietsbeleid van de gemeente Enschede (vastgesteld in de Fietsvisie 2012-2020) staat dat in 2020 iedereen zoveel mogelijk de fiets pakt. Hoe de gemeente Enschede dit gaat realiseren leest u hier.

Projecten in uitvoering

Fietsvisie

De gemeenteraad heeft op 23 januari 2012 de Fietsvisie Enschede 2020 vastgesteld. In de visie zijn acties benoemd die de Gemeente Enschede onderneemt om het fietsen in de stad aantrekkelijker te maken. De nadruk ligt daarbij in deze visie op de fietsbewegingen die niet recreatief van aard zijn; de boodschappen, het woon-/werkverkeer, de bezoekjes aan familie of voorzieningen in de stad.

We weten ook dat een deel van de fietsers in Enschede zich niet altijd overal even veilig voelt. Het lijkt er soms op alsof wij het autoverkeer op veel plekken voorrang verlenen boven de fietser. Op de grote hoofdwegen en doorgaande routes is die beleving wel te begrijpen. De bereikbaarheid van de stad voor automobilisten is enorm belangrijk voor de economische ontwikkeling. Maar dat betekent niet dat we de fietser maar vergeten.

We bouwen in de komende jaren verder aan een fietsnetwerk met ook voorkeursfietsroutes: de zogenaamde fietsstraten waar de fietser als prominente weggebruiker gebruik kan maken van verbindingen. Deze verkeersluwe fietsverbindingen lopen veelal door de wijken naar het centrum en zijn zo directe en veilige routes met voorrang voor de fietser, zodat deze snel de bestemming kan bereiken.

De uitgangspunten en ambities uit dit plan worden nader uitgewerkt in concrete verbeteringen die in de stad echt een verschil maken. Dat zal stap voor stap gebeuren.

Voor het maken van de fietsvisie heeft de Gemeente Enschede samengewerkt met een klankbordgroep, waarin de Afdeling Enschede van de Fietsersbond, de Politie Twente, de Universiteit Twente, de Regio Twente en de Stedelijke OuderVerkeersRaad hebben deelgenomen.

Fietssnelweg F35

De fietssnelweg F35 is hét fietsproject van Regio Twente en de Twentse gemeenten. In samenwerking met acht Twentse gemeenten werkt de Regio aan een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Enschede en Nijverdal, met zijtakken Enschede-Oldenzaal en Almelo-Vriezenveen. De aaneengesloten tracés hebben gezamenlijk een lengte van circa zestig kilometer. De F35 moet een stimulans zijn om meer inwoners op de fiets te krijgen.

F35 tracé Hengelo en Enschede

Het F35 tracé tussen Hengelo en Enschede is bijna drie kilometer lang en is geheel voorzien van energievriendelijke dimbare led-verlichting. De fietssnelweg heeft overal een breedte van minimaal vier meter. De oversteek van het AKZO-spoortje in Hengelo is aangepast om een meer veilige overgang voor de snelle fietsers te creëren.

F35  Enschede – Gronau – Ochtrup 

De eerste grensoverschrijdende fietsverbinding. Naar hartje Gronau (of andersom)?  Lekker doorfietsen over comfortabel asfalt, zonder grenzen! Met nul brandstofkosten en 7 minuten  reistijdwinst. In deze folder lees je meer over deze fietsverbinding.  Bekijk ook de onderzoeksrapportage over de haalbaarheid van de snelfietsverbinding  tussen Enschede, Gronau en Ochtrup.  

Meer informatie over de Fietssnelweg F35 vindt u op www.fietssnelwegf35.nl