Huisstijlbeleid

Een huisstijl heeft globaal twee functies. Het draagt bij aan de herkenbaarheid van een organisatie en tegelijkertijd zorgt het ervoor dat een organisatie zich onderscheidt van andere organisaties. Het logo en de huisstijl zorgen voor een belangrijk deel voor de visuele identiteit.

Deze eenheid en consistentie in onze uitstraling, zowel intern als extern, moeten we dus zorgvuldig bewaken. Deze taak is belegd bij de afdeling communicatie.

Heb je vragen of opmerkingen of wil je wijzigingen doorgeven, mail dan naar huisstijl@enschede.nl