Typografie

Typografie beschrijft welk lettertype en puntgrootte we toepassen op onze uitingen. Voor het juiste gebruik van typografie hebben we globaal twee mogelijkheden:

  • Het gebruik voor poster en covers van nieuwsbrieven, folders en brochures.
  • Het gebruik bij het binnenwerk van nieuwsbrieven, folders en brochures; naast koppen en tussenkoppen gebruiken we hier ook platte tekst (broodtekst)

PDFRichtlijnen typografie

PDFTypografierichtlijnen binnenwerk