Veelgestelde vragen Huisstijl

Waarom een huisstijl?

De gemeente Enschede kende veel huisstijlen. Projecten, campagnes, afdelingen en samenwerkingsverbanden kregen allemaal een eigen gezicht. Hierdoor was de gemeente niet meer herkenbaar, wat zowel intern als extern resulteerde in een versnipperde uitstraling. Om meer eenheid te creëren in de uitingen van de gemeente Enschede hebben we een basishuisstijl laten ontwikkelen. 

Voor welke organisatieonderdelen geldt de huisstijl?

De nieuwe huisstijl geldt voor alle organisatieonderdelen, met uitzondering van de DCW en de Brandweer die een eigen huisstijl hebben. 

Waarom is het belangrijk dat iedereen de huisstijl op de juiste manier toepast?

Dat is belangrijk omdat de gedachte achter een basishuisstijl is dat we eenduidigheid en consistentie uitstralen naar onze doelgroepen. Herkenbaarheid staat voorop. 

Wat moet ik doen als ik een huisstijluiting (bv. een brochure, folder, etc.) wil laten ontwikkelen?

Als het gaat om projectcommunicatie, neem dan contact op met de betreffende communicatieadviseur. Als het gaat om niet-projectgebonden uitingen kun je contact opnemen met de afdeling communicatie. 

Waar kan ik vragen stellen over de nieuwe huisstijl?

Je kunt je vragen stellen door te mailen naar: huisstijl@enschede.nl  

Is er in de huisstijl rekening gehouden met projecten en samenwerkingsverbanden?

Ja, we hebben drie schillen ontwikkeld. Schil 1 noemen we de informant. Daarin zijn uitingen ondergebracht die als doel hebben de doelgroep te informeren. De gemeente is de enige afzender. Schil 2 is de verleider. Daaronder vallen uitingen die erop gericht zijn de doelgroep te stimuleren. Ook hier is de gemeente de enige afzender. In schil 3 is er ruimte voor samenwerkingsverbanden en projecten. We noemen deze schil de verkoper. Belangrijk daarbij is dat de gemeente initiatiefnemer, financieel bepalend en/of beleidsbepalend is. M.a.w. dat we de hoofdafzender zijn. 

Er zijn ook projecten waarbij we als gemeente een 50/50 aandeel hebben. In dat geval heeft een project vaak een eigen huisstijl (bijvoorbeeld de Zuiderval). Tot slot zijn er ook projecten waaraan we slechts een klein deel bijdragen. Vaak leveren we dan alleen ons logo aan en hebben we geen invloed op de huisstijl. 

Mogen wij als afdeling een eigen logo gebruiken?

Nee, liever niet. Als we eenheid, herkenbaarheid en consistentie willen uitstralen draagt het ontwikkelen van een eigen logo hier niet aan bij. Bovendien roept het verwarring op bij de ontvanger. We werken tenslotte allemaal voor de gemeente Enschede.