Leges

Leges zijn vergoedingen die betaald moeten worden voor allerlei administratieve handelingen die de gemeente voor u doet. Met de leges worden de kosten gedekt die de gemeente moet maken om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente hiermee winst maakt.

Bekijk hier de Legesverordening 2020 van de gemeente Enschede.

Welke zijn er?
Er zijn allerlei verschillende leges. Enkele voorbeelden zijn:

  • leges voor een omgevingsvergunning
  • leges voor het aanvragen van een paspoort
  • leges voor een uittreksel

Wat zijn mijn rechten en plichten?
Bezwaren tegen het aanslagbiljet leges kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk opsturen naar: Directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.