Liggelden haven

Voor de Enschedese haven geldt de 'Havenverordening Enschede 2018' (PDF). Hierin staan alle regels die gelden in de haven.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige verordening is de toevoeging van de meldingsplicht (artikel 4.5). 

De gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem vormen samen de netwerkorganisatie Gemeenschappelijk Havenbeheer Twente (GHT). Het GHT is (sinds 11-9-2017) overgegaan op digitale registratie van de vervoersstromen en overslag op het Twentekanaal. Het systeem registreert bestemming, verblijfsduur en ladinggegevens. Op de website Havenbedrijf Twente vindt u meer informatie over de havens in Oost Nederland.

Meldingsplicht

De meldingsplicht houdt in:

  • De schipper meldt zijn komst en houdt zich aan de procedures van het Webportal Havengelden. Aanmelden moet online via het Webportal Havengelden.
  • Als het Webportal Havengelden buiten werking is dan meldt de schipper - die een ligplaats heeft ingenomen met zijn vaartuig - zich bij de havenmeester. Dit kan tijdens kantooruren binnen 2 uur na aankomst van het schip.

Liggelden

In Enschede worden haven-, kade- en opslaggelden geheven. Onder het tabblad 'Kosten' vindt u de tarieven.

De tarieven voor haven-, kade- en opslaggelden kunt u inzien in de Tarieventabel (PDF) die hoort bij de Havenverordening Enschede 2018. De tarieven zijn exclusief BTW. 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.