Natuurgebieden

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Enschede staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. Dit gedeelte gaat over natuurgebieden.

Wat mag wel en wat mag niet?

Crossterreinen
Het is verboden op een terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of bromfiets een wedstrijd of voorbereiding daarvan te houden dan wel een training of proefrit te houden of hiervoor genoemd voertuig daarvoor aanwezig te hebben.
Burgemeester en Wethouders kunnen terreinen aanwijzen waarvoor dit verbod niet van toepassing is. Wel kunnen zij dan regels stellen voor beperking van overlast, bescherming uiterlijk van de omgeving, beperken overlast of belang van de veiligheid.

Beperking motor- en ruiterverkeer in de natuur
Burgemeester en Wethouders kunnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken en plantsoenen aanwijzen waarvan zij verklaren dat daar het rijden met een bromfiets of motorvoertuig of met een paard overlast of schade kan veroorzaken. Op deze aangewezen plaatsen is het verboden

  • zich met zo'n voertuig of paard te bevinden
  • zich met zo'n voertuig of paard buiten de aangewezen paden te bevinden
  • zich met zo'n voertuig of paard op aangegeven tijden te bevinden

Vissen in gemeentelijke vijvers
Het is verboden te vissen in een bij de gemeente in onderhoud zijnde vijver of waterpartij als daarvoor geen vergunning in het bezit is.
Dit is niet van toepassing als het vissen gebeurt op plaatsen waar dit blijkens door de gemeente geplaatste borden is toegestaan.

Betreden van plantsoenen en parken
Het is niet toegestaan voor onbevoegden zich te bevinden in bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, plantsoenen of andere groenvoorzieningen buiten de daarin liggende wegen, paden, verhardingen, grasvelden of grasstroken.

Het is niet toegestaan voor onbevoegden zich te bevinden op een bij de gemeente in onderhoud zijnd grasveld of groenstrook als door borden is aangegeven dat dit wordt hersteld of pas is ingezaaid.

Het is niet toegestaan voor onbevoegden op een bij de gemeente in onderhoud zijnd grasveld of groenstrook een tent, scherm of kampeerartikel te plaatsen of hebben.

Het is niet toegestaan voor een persoon met schoenen met noppen op een bij de gemeente in onderhoud zijnd grasveld of groenstrook te voetballen, hockeyen of een andere veldsport te beoefenen.

Bovenstaande verboden gelden niet als dit door gemeentewege geplaatste borden uitdrukkelijk is toegestaan.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.