Peuter- en VVE-arrangementen

Op 24 juni 2013 heeft de Gemeenteraad de nieuwe Verordening peuter- en VVE-arrangementen Enschede vastgesteld.  In deze verordening wordt de subsidiëring van peuter- en VVE-arrangementen binnen de Kindcentra 0-13 geregeld. De verordening volgt op het eerder door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader “Samen op weg naar Kindcentra 0-13”.

De conceptverordening heeft voor belanghebbenden ter inzage gelegen van 20 maart tot en met 30 april 2013. De ingediende zienswijzen hebben  geleid tot enkele technische aanpassingen in de conceptverordening.  

Tegen de vaststelling van de subsidieverordening is, na verwerking van de zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk.
De Verordening  peuter- en VVE-arrangementen treedt in werking per 1 augustus 2013.

De Nadere regels voor VVE-arrangementen zijn door het college vastgesteld. Deze regels treden inwerking per 1 augustus 2013.  
De verordening, de nadere regels en het beleidskader zijn hieronder te bekijken.

Verordening Peuter- en VVE-arrangementen (pdf)

Nadere regels VVE-arrangementen (pdf)

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.